Vojni specijalisti u Oružanim Snagama RH

0
1108

Novim Zakonom o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13) uveden je pojam vojnih specijalista. Radi se o novoj kategoriji djelatnih vojnih osoba koja će u Oružane snage RH biti uvedena po donošenju potrebnih podzakonskih akata, koji će regulirati područje vojnih specijalista.

Vojni specijalist je djelatna vojna osoba koja posjeduje specijalizirana vojna znanja i vještine potrebne za obnašanje vojnih dužnosti u rodovima borbene potpore, službama i strukama.

Konkretno, vojni specijalist specijalizirani je stručnjak koji uz odgovarajuće civilno zvanje posjeduje posebna znanja, vještine i iskustvo na uskom području vojne službe koja su stečena i razvijana tijekom službe u Oružanim snagama.

Radi se o osoblju koje radi na tehničkim uređajima ili opslužuje specifično oružje, koje radi na održavanju specifičnih uređaja te na usko specijaliziranim područjima rada, kao što je primjerice tehničar za raketno naoružanje, geoinformatičar, zrakoplovni tehničar, tehnolog, meteorolog i sl.

Nakon što se, u skladu s potrebama Oružanih snaga, odrede ustrojbena mjesta vojnih specijalista, časnici i dočasnici, kao i službenici i namještenici iz sustava MORH-a i OS RH koji će se naći na navedenim ustrojbenim mjestima, prevest će se u kategoriju vojnih specijalista. Očekuje se da će u sustavu OS RH biti oko 1000 vojnih specijalista.

Kategorija vojnih specijalista uvodi se zbog potrebe Oružanih snaga RH za stručnjacima koji posjeduju posebna znanja, vještine i iskustvo od važnosti za održavanje sposobnosti i daljnji razvoj Oružanih snaga RH. Obzirom da vojni sustav ima niz specifičnih poslova na ustrojbenim mjestima časnika, dočasnika, službenika i namještenika za čije je kvalitetno obavljanje neophodna adekvatna civilna izobrazba, dugogodišnje iskustvo i cjeloživotno usavršavanje, nužno je na tim poslovima i zadaćama zadržati postojeće kvalitetno osoblje kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje pojedinih usko specijaliziranih poslova ključnih za rad vojne organizacije.

Očekuje se da će osoblje koje će raditi na ustrojbenim mjestima vojnih specijalista raditi specijalizirani posao do kraja karijere, odnosno da će rijetko mijenjati ustrojbeno mjesto, a što je uobičajeno za djelatne vojne osobe.

Kategorija djelatnih vojnih osoba, vojnih specijalista uobičajena je u mnogim zemljama članicama NATO-a, kao i drugim zemljama.

Više informacija o vojnim specijalistima možete pogledati ovdje

www.morh.hr

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here