POZIV za IV. redovni godišnji izvještajno – izborni Zbor URV 2.GBR Gromovi

0
4724

Udruga   ratnih   veterana 2.  gardijske  brigade  Gromovi

Association  of  War  Veterans  of  the  2nd  Guard  Brigade  Thunders

Lastovska 30, 10 000 Zagreb – ured  Petra Berislavića 16, Zagreb

žr: 2402006 – 1100503925       mb: 2268604         oib:  34339873375

 

Ur. broj:   43 / 2011

Zagreb, 20. listopad  2011.

Predmet : Poziv na IV. redovni godišnji izvještajno – izborni Zbor

Temeljem odredbe članka 33. stavka 3. Statuta, Upravni odbor  saziva

IV. redovni  godišnji  izvještajno – izborni  Zbor

koji će se održati u četvrtak 27. listopada 2011. godine

u velikoj dvorani Doma HV,  HVU Petar Zrinski, Ilica 256 b

s početkom u 18:00 sati za što predlažemo:

 

–     Otvaranje Zbora i uvodna riječ predsjednika

–     Izbor radnog predsjedništva – tri člana

D N E V N I   R E D

1. IZBOR RADNIH TJELA ZBORA :

a)      zapisničara

b)     ovjerovitelji zapisnika – dva  člana

c)      verifikacione komisije – tri  člana

2. IZVJEŠĆE VERIFIKACIONE KOMISIJE 

3. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA :

a)      izvješće o radu u 2010. godini

b)     izvješće o financijskom poslovanju u 2010. godini

c)      izvješće Nadzornog odbora

d)     izvješće Suda časti

4. Rasprava o izvješćima i usvajanje istih

5. Davanje razrješnice svim tijelima URV 2. gbr Gromovi

6. Izbor predsjednika URV 2. gbr Gromovi

7. Izbor ostalih tijela URV 2. gbr Gromovi

a)      Upravnog odbora       (10 članova)

b)      Nadzornog odbora     (3 člana)

c)      Suda časti                   (3 člana)

8.Rasprava i usvajanje plana rada za 2011. godinu

9.Rasprava i usvajanje financijskog proračuna za 2011. godinu

10. Donošenje odluke o visini članarine za 2011. godinu

11. Različito

 

S poštovanjem! U p r a v n i   o d b o r      p r e d s j e d n ik         MILE KRIŠTO

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here