OBAVIJEST!!!

0
968

URV 2. gbr Gromovi zaprimila je  obavijest o mogućnosti ljetovanja djece hrvatskih branitelja u organizaciji Ureda za branitelje Grada Zagreba, obavijest Vam u cijelosti prenosimo. Svi zainteresirani Gromovi s područja Grada Zagreba za ovu ponudu a koji imaju djecu  osobno podnose zahtjev i javljaju se u Ured za branitelje Grada Zagreba  na dolje navedenoj adresi i brojeve telefona.

Gradski ured za branitelje slijedom Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14) provodi organizirano ljetovanje za 267 djece hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno ekonomskog statusa u Hostelu Stoimena u Crikvenici.

 Zahtjevu za ljetovanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje odlazi na ljetovanje (neovisno o starosti     izvatka)
  • dokaz o prebivalištu u Gradu Zagrebu za roditelja podnositelja zahtjeva (preslika                   osobne iskaznice)
  • dokaz o statusu hrvatskog branitelja
  • preslika rješenja o dječjem doplatku (ostali podaci o visini primanja daju se izjavom)

Zahtjevi za ljetovanje se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, od srijede 24. lipnja 2015. do popunjenosti kapaciteta, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 01/61 00 385, i 01/61 00 343.

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here