Na VP “Eugen Kvaternik” Slunj održana vježba “SPREMNOST 15”

0
1156

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja od 6. do 13. svibnja 2015. godine održana je vježba “SPREMNOST 2015”, u sklopu koje je provedeno nacionalno ocjenjivanje postrojbe deklarirane za NATO snage brzog odgovora (NRF snage), koja će biti u statusu spremnosti u 2016. godini.

Glavna svrha vježbe je nacionalna certifikacija NOS-a NRF za 2016., a cilj vježbe je demonstracija obučenosti i uvježbanosti.
Sastavnice namjenskih organiziranih snaga (NOS) NRF su 1. mehanizirana satnija 2. mehanizirane bojne “Gromovi” GMTBR-a kojoj su pridodani logistički elementi odnosno skupina za potporu, mobilni medicinski tim i tim za održavanje te nacionalni element potpore iz sastava Zapovjedništva za potporu.
Zapovjednik 2. mehanizirane bojne “Gromovi” bojnik Roman Kelnerić pojasnio je kako se posljednja tri dana na poligonu VP “Eugen Kvaternik” održavalo ocjenjivanje deklarirane postrojbe, a uoči samog ocjenjivanja održana je integracijska obuka, potrebne pripreme i gađanja. “Nakon ocjenjivanja “in barracks”, dva dana je trajalo ocjenjivanje “in fields” odnosno na zemljištu, gdje su NOS snage prvog dana izvodile napadne operacije, a drugog dana operacije stabilnosti”, rekao je bojnik Kelnerić.
Da bi postrojba mogla ući u stand by (status čekanja) za NRF, mora zadovoljiti sve kriterije po kojima se provodi ocjenjivanje (CREVAL) za NRF. Ocjenjivanje je provodio ocjenjivački tim, na čelu s voditeljem Odsjeka za vježbe i ocjenjivanje spremnosti u Odjelu za obuku G7 Zapovjedništva HKoV-a, pukovnikom Marin Kostelac. „Sukladno metodologiji, ocjenjivanje se provodi u pet područja, a za svako područje dobivaju se ocjene. Četiri su mogu ocjene, a one se kreću od ocjene ne zadovoljava pa sve do ocjene izvrsno. U konačnici, postrojba dobiva izjavu je li borbeno spremna ili nije“, objašnjava pukovnik Kostelac.
“Vrlo sam zadovoljan svime što je satnija ovdje demonstrirala”, rekao nam je direktor vježbe načelnik stožera GMTBR-a, brigadir Tihomir Kundid. Pojasnio je i kako se sve sastavnice NOS-a deklarirane za NRF godinu dana obučavaju kao cjelina kako bi mogle pristupiti ocjenjivanju.

Uz snage NOS NRF 16, ocjenjivao se vod vojne policije i krim-tim deklariran za MNMP Batt odnosno Međunarodnu bojnu Vojne policije. Na svim aktivnostima prisustvovali su nadzorni timovi Glavnog stožera OS RH i Inspektorata obrane, a ocjenjivanju NOS-a NRF 16  pridružio se i NATO-ov nadzorni tim koji je nadzirao provedbu ocjenjivanja.

Izvor: http://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenja/11383-na-vp-eugen-kvaternik-slunj-odr%C5%BEana-vje%C5%BEba-spremnost-15.html

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here