MORH prima 382 vojnika/mornara i 15 doktora

0
1099

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je danas, u srijedu, 12. srpnja 2017. godine natječaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu 382 vojnika/mornara te 15 časnika, doktor/doktorica medicine.

Natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu u skladu je s člankom 27. stavkom 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16) i Planom prijema osoblja u djelatnu vojnu službu za 2017. godinu, dok je natječaj za prijam kandidata/kandidatkinja za  časnike u djelatnu vojnu službu u skladu s člankom 27. stavkom 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13 i 75/15), člankom 4. stavkom 2. Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike (Narodne novine br. 158/13) i Planom prijema osoblja za 2017. godinu.

Sukladno navedenim natječajima, kandidati/kandidatkinje za vojnika/mornara u vojničku službu primaju se na četiri godine (s mogućnošću produženja službe), a početak službe je 26. rujna 2017. godine.

Također, za časnike, doktore/doktorice medicine, u djelatnu vojnu službu primaju se kandidati sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

Na natječaj za ugovorni prijam vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu, mogu se prijaviti kandidati koji zadovoljavaju opće Uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama RH te posebne uvjete, i to srednju stručnu spremu, najviše navršenih 27 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Kandidati/kandidatkinje podnose prijave Područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta ili Središnjici za upravljanje osobljem.
Kandidati/kandidatkinje sa završenim dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ili odsluženim vojnim rokom vlastoručno potpisane prijave trebaju predati u roku od 30 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati/kandidatkinje će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu (Narodne novine br. 158/13, 77/15 i 14/17). Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 13/14, 134/15, 138/15).

Na natječaj za časnike, doktore/doktorice medicine mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH, te posebne uvjete i to najviše navršenih 30 godina života do kraja 2017. godine i odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili najviše navršenih 29 godina života do kraja 2017. za kandidate koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužili vojni rok.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok  bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.

Kandidati/kandidatkinje se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se prvi časnički čin i raspoređuju se na časničku dužnost.

Prije prijma na osposobljavanje, kandidati/kandidatkinje prolaze odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnike (Narodne novine, br.158/13).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Ministarstva obrane, Uprava za ljudske resurse, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Stančićeva 6.

Natječaji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva obrane.

Izvor: https://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenja/15021-morh-prima-382-vojnika-mornara-i-15-doktora.html

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here