MORH će ove godine zaposliti nešto više od 800 vojnika

0
1317

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici
održanoj 08.02.2018. donijela

PLAN PRIJEMA OSOBLJA ZA 2018. GODINU U ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE

Planom se nastavlja trajni proces planskog prijma vojnika/mornara i visokoobrazovanih mladih časnika u službu radi uravnoteženja dobne i obrazovne strukture. Plan obuhvaća i prijam dočasnika koji se, osim dočasnika vojnih specijalista, primaju isključivo između ugovornih vojnika/mornara kada dodjelom prvog dočasničkog čina mijenjaju kategoriju.
Za postizanje ciljane brojnosti i strukture osoblja potrebno je uspostaviti odgovarajuću veličinu i strukturu obrambenog sustava na što, uz plansko izdvajanje i promicanje osoblja,
značajno utječe učinkovit postupak prijma i odabira osoblja.

Planom za 2018. godinu predviđen je prijam:

 1. prijam s tržišta rada i kadeta:
  · 800 vojnika/mornara s tržišta rada putem javnog natječaja s kojima će se potpisati ugovori o vojničkoj službi · 80 kadeta polaznika sveučilišnih studijskih programa „vojno vođenje i upravljanje“ i „vojno inženjerstvo“
  · četiri kadeta polaznika studija aeronautike – smjer vojni pilot
  · 33 kandidata za časnika nedostajućih struka s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnike
  · tri državna službenika u Oružane snage Republike Hrvatske putem javnog natječaja, od toga jedan viši stručni savjetnik i dvije osobe izabrane u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja za provedbu studijskih programa Hrvatskoga vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“
 2. prijam promjenom kategorije postojećeg osoblja:
  · 300 dočasnika koji će se primiti između ugovornih vojnika/mornara
  · 70 vojnih specijalista koji će se primiti između ugovornih vojnika/mornara, dočasnika, časnika ili državnih službenika i namještenika
  · 30 dočasnika ili ugovornih vojnika/mornara s kojima će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnike
 3. prijam kandidata za časnike
  · 67 ugovornih vojnika/mornara i dočasnika, polaznika prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe upućenih na izobrazbu 2017. godine
  · devet kandidata za časnike (bivših kadeta), polaznika prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe upućenih na izobrazbu 2017. godine
  · devet kandidata za časnike (nedostajućih struka), polaznika prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe upućenih na izobrazbu 2017. godine
  · četiri kandidata za časnike (bivša zrakoplovna kadeta), polaznika 21. naraštaja prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe zrakoplovstva upućenih na izobrazbu 2016. godine.

Za prijam kandidata Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske utvrdit će strukturu prema rodu/službi/struci te njihovim specijalnostima u skladu s potrebama ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske. Podatke o utvrđenoj strukturi Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske dostavit će Upravi za ljudske potencijale najkasnije četiri mjeseca prije početka prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe odnosno 30 dana prije raspisivanja javnog natječaja za prijam u službu vojnika/mornara.

Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo na temelju godišnjeg promidžbenog plana za privlačenje osoblja u 2018. godini usmjeravat će promidžbenu kampanju radi ispunjenja ovoga Plana. Uprava za ljudske potencijale raspisat će javni natječaj za prijam vojnika/mornara i kandidata za časnike s tržišta rada te interni oglas za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika na osposobljavanje za časnike.

Središnjica za upravljanje osobljem u suradnji s Personalnom upravom Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i Upravom za ljudske potencijale provest će postupak provjere propisanih općih i posebnih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu te provesti vrednovanje kandidata prema propisanim kriterijima.

Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju javnog natječaja i internog oglasa utvrdit će prijedlog izbora
kandidata. Uprava za ljudske potencijale donijet će akte o prijmu u službu, a nadležne ustrojstvene jedinice Oružanih snaga Republike Hrvatske donijet će akte kojima se uređuje
školovanje i raspored na ustrojbenu dužnost.

Prijam 800 kandidata za vojnike/mornare iz naraštaja dragovoljnoga vojnog osposobljavanja prethodnih kalendarskih godina i 2018. godine obavit će se u I. tromjesečju
(200 kandidata), II. tromjesečju (300 kandidata) i IV. tromjesečju (300 kandidata). Dinamika prijma kandidata za vojničke/mornarske dužnosti uskladit će se s dinamikom provedbe dragovoljnoga vojnog osposobljavanja.

Izvor: www.defender.hr

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here