Ključne smjernice MORH-a –Domovinska sigurnost

0
889

U ključnim smjernicama reformske Vlade za Ministarstvo obrane (MORH) ističe se institucionalna i organizacijska transformacija elemenata nedefiniranog sigurnosnog sustava, uspostava Sustava domovinske sigurnosti i izrada Strategije nacionalne sigurnosti.

U MORH-u se u jednoj od ključnih smjernica navodi Domovinska sigurnost kao koncept proaktivne zaštite Domovine te ističe kako domovinska sigurnost podrazumijeva uključenost svih institucija hrvatske države, poput diplomacije, sigurnosno-obavještajnih agencija, vojske, policije, ali i svih državljana, nevladinih organizacija i privatnih kompanija, u koordiniranom naporu ostvarenja relativne neranjivosti društva. U svojoj je osnovi, to koordinacija između različitih funkcija ukupnog sigurnosnog sustava, kroz koju se razvijaju novi modeli sigurnosti i djelotvorno povezuju s hrvatskim potencijalima. Domoljubna koalicija će, nakon preuzimanja odgovornosti za vođenje države, u roku od godinu dana, postojeće elemente nominalno i organizacijski nedefiniranog sigurnosnog sustava, institucionalno i organizacijski transformirati i uspostaviti Sustav domovinske sigurnosti, navodi se.

Ključna smjernica za MORH također je izrada i usvajanje Strategije nacionalne sigurnosti kao osnovnog preduvjeta razvoja sigurnosnog sustava Hrvatske. Rok za izradu i usvajanje je šest mjeseci, a ona će jasno definirati ciljeve kao što su zaštita državljana RH, njihove dobrobiti i načina života, zaštita hrvatskog gospodarstva, nacionalnih infrastruktura i prirodnih dobara te teritorijalne cjelovitosti RH od svih oblika sigurnosnih ugroza i rizika. Jasno će definirati i poluge nacionalne moći i zadaće koje je potrebno realizirati radi ostvarivanja Strategijom nacionalne sigurnosti definiranih ciljeva te osiguranja uvjeta za stabilan razvoj, prosperitet i opstojnost RH i hrvatskog naroda, ističe se.

Tu je i podizanje razine potrebitih obrambenih sposobnosti Oružanih snaga ulaganjem u njihovo opremanje i modernizaciju, u skladu s realnim gospodarskim i financijskim potencijalom države. Pri tome će opremanje i modernizacija Oružanih snaga biti i u funkciji jačanja i razvoja hrvatske vojne industrije i gospodarstva u cjelini. Domoljubna koalicija štitit će tradiciju i vrijednosti stvorene u pobjedničkom Domovinskom ratu i osigurati da one budu kamen temeljac razvoja suvremenih Oružanih snaga RH. “Vratit ćemo ponos i dostojanstvo hrvatskim vojnicima, braniteljima, herojima Domovinskog rata i skrbiti o svim stradalnicima i članovima njihovih obitelji”, ističe se.

Ključna smjernica je i Hrvatska – kao aktivna i ravnopravna članica NATO i EU. “Razvijat ćemo hrvatsku državu u okvirima euroatlantskih asocijacija, kao pretpostavku trajne sigurnosti i zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta države, uz aktivno sudjelovanje i preuzimanje odgovornosti u zaštiti europske i svjetske sigurnosti i stabilnosti”.

Slijedi uspostava sigurnijeg okružja na ulicama ulicama, u kvartovima i općinama, gradovima i županijama. Uspostavit će se sigurnije okružje kroz prevenciju i rješavanje lokalnih sigurnosnih pojava. Pri tome će se promicati pozitivni odnosi policije i drugih sigurnosnih institucija sa stanovništvom na lokalnoj razini te kroz pojačanu suradnju svih čimbenika djelovati preventivno na razne kriminalne pojave u našem okružju. Aktivno će se štititi sigurnost naših obitelji, sprječavati i suzbijati sve oblike kažnjivih ponašanja, odnosno suzbijati prijetnje za život, sigurnost i dobrobit naših državljana te snažno razvijati brand sigurne zemlje na svim razinama.

Ključna smjernica reformske Vlade za MORH je i razvoj sustava civilne zaštite. Uspostavit će se jedinstven i učinkovit sustav civilne zaštite koji će moći odgovoriti izazovima zaštite zdravlja i života hrvatskih državljana te zaštite materijalnih dobara i okoliša. Kontinuirano će povećavati spremnost sustava za slučaj kriza i katastrofa, primarno kroz prevenciju takvih pojavnosti, a sekundarno kroz pravodobno reagiranje na moguće opasnosti i nesreće. Snažno će podupirati aktivnosti uklanjanja mina i eksplozivnih sredstava, kako bi omogućili sigurniji i pravedniji život svim hrvatskim državljanima, ravnomjerniji i brži gospodarski razvoj svih hrvatskih krajeva, te kvalitetnije provođenje zaštite okoliša.

Izvor: http://www.defender.hr/

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here