Javna ustanova Veteranski centar

0
802

Javna ustanova Veteranski centar je ustanova čiji je osnivač Ministarstvo hrvatskih branitelja. Sjedište ustanove je u Zagrebu i u sastavu ima četiri podružnice: Daruvar, Petrinja, Sinj i Šibenik. Izgradnja i opremanje veteranskih centara (Šibenik, Sinj, Petrinja i Daruvar) sufinancirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru EU projekta „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 339 milijuna kuna (44,6 milijuna EUR), od kojih je 85% sufinancirano iz EFRR-a.

Veteranski centar obavlja poslove iz djelokruga rada propisanim Statutom. Djelokrug rada ustanove je pružanje: podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji kroz program boravka ili smještaja, usluga psihosocijalne pomoći i podrške, usluga savjetovanja i pomaganja, psihološke djelatnosti, radno terapijske usluge, rekreacijske i rehabilitacijske usluge, kineziološki programi i fizikalne rehabilitacije, usluge promicanja zdravlja, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i kulture sjećanja, organizacije kulturno-umjetničkih događanja, organizacije edukacija, radionica i tečajeva, usluge sportske rekreacije i poduke, organiziranja sportskih natjecanja, organiziranje mobilnih timova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji, te ostale popratne usluge i ostali oblici podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji.

https://veteranskicentar.hr/

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here