Članovi URV 2. gbr. “Gromovi” Karlovačke županije sudjelovali na ekološkoj akciji “Od izvora do mora”

0
190

U subotu, 11. svibnja 2024.god., članovi URV 2. gbr. “Gromovi” Karlovačke županije, na poziv grada Duga Rese, odazvali su se na veliku ekološku akciju “Od izvora do mora” koja se provodi na području Republike Hrvatske, a koju je još 2018.god., pokrenula grupacija “Coca cola” s ciljem kako bi se povećala svijest građana o ekološkom zbrinjavanju otpada i što manjem broju divljih deponija.

Na širem području grada Duga Rese, čistile su se dvije veće lokacije, ( divlji deponiji uz prometnice i šume ) od kojih su jednu očistili članovi URV 2.gbr. Gromovi Karlovačke županije koji su bili i najbrojniji od svih Udruga koje su se odazvale ovom volonterskom pozivu.
Inače članovi URV Gromovi Karlovačke županije, su se sve ove godine odazivali na ovu hvale vrijednu akciju, i pomagali u čišćenju divljih deponija, koji nažalost ima svake godine u velikom broju.
tajnik Dražen Marčić

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here