IN MEMORIAM

0
4711

 Poginuli i nestali Gromovi

 

1991. godina

 

 

 

 

1. Časnički namjesnik IGOR ANDRIJČIĆ Rođen je 06. svibnja 1969. godine u Rijeci – poginuo je 18. listopada 1991. godine u mjestu Farkašić kod Petrinje.

 

 

 

 

2. Narednik DENIS BEGOVIĆ Rođen je 20. travna1968. godine u Karlovcu -poginuo je 06. rujna 1991. godine u Ogulinu.

 

 

 

 

3. Časnički namjesnik IVAN BERTOVIĆ Rođen je 01. lipnja 1968. godine u Zagrebu – poginuo je 12. listopada 1991. godine. u mjestu Donji Velemerić.

 

 

 

4. Časnički namjesnik IVICA BOBAN Rođen je 17. kolovoza 1963. godine u Sovićima pokraj Gruda, BIH – poginuo je 12. studenog 1991. godine na svom prvom terenu na Banovini.

 

 

 

 

 

5. Časnički namjesnik ZORAN BREŠKIĆ Rođen je 06. veljače 1970. godine u Zagrebu – poginuo je 31. prosinca 1991. godine u Glinskoj  Poljani na Banovini.

 

 

 

 

6. Časnički namjesnik DARKO BROZOVIĆ Rođen je 23.listopada 1966.godine u Kutini – poginuo je 07. rujna 1991. godine kod sela Gređani kraj Topuskog.

 

 

 

 

7. Satnik ŽELJKO BURIĆ Rođen je 17. svibnja 1963. godine u mjestu Pecki, općina Petrinja – poginuo je 16. listopada 1991. godine u mjestu Blinjski Kut kraj Siska.

 

 

 

 

8. Časnički namjesnik BORIC CRNKOVIĆ Rođen je 29. siječnja 1971. godine u Sisku – poginuo je 17. listopada 1991. godine u mjestu Dumače kod Petrinje.

 

 

 

9. Časnički namjesnik MLADEN DANANIĆ Rođen je 02. rujna 1968. godine u mjestu Sveti Ivan Zelina – poginuo je 18. listopada 1991. godine u mjestu Farkašić kod Petrinje.

 

 

 

 

10. Narednik ANTE DANKIĆ Rođen je 24. travnja 1967. godine u mjestu Gradac pokraj Dervente, BIH, poginuo je 30. rujna 1991. godine u obrani sela Viduševca na Banovini.

 

 

 

 

11. Časnički namjesnik IVAN DEVČIĆ Rođen je 18. prosinca 1957. godine u Trnovitičkom Popovcu pokraj Garešnice – poginuo je 22. kolovoza 1991. godine u Brđanima na Banovini.

 

 

 

 

 

12. Časniki namjesnik MILAN DORMA Rođen je 27. lipnja 1963. godine u Novom Mestu, u Republici Sloveniji – poginuo je 7. listopada 1991. godine u Karlovcu.

 

 

 

13. Časnički namjesnik ŽELJKO DRMIĆ Rođen je 22. rujna 1968. godine u mjestu Prisoje, Tomislavgrad, BIH – poginuo je 31.prosinca 1991. godine u Glinskoj Poljani na Banovini.

 

 

 

 

 

14. Časnički namjesnik MILENKO DUKIĆ Rođen je 16. svibnja 1961. godine u Bosanskom Novom, BiH – poginuo je u Sunji 30. listopada 1991. godine.

 

 

 

15. Časnički namjesnik ŽELJKO FLIS Rođen je 12. siječnja 1965.godine u Zagrebu – poginuo je 28. listopada 1991.godine na prvom borbeno terenu u Glinskoj Poljani na Banovini.

 

 

 

 

 

16. Časnički namjesnik DARKO GENER Rođen je 06. svibnja 1964. godine u Sisku – poginuo je 24. studenoga 1991. godine u Brestu pored Petrinje.

 

 

 

 

17. Časnički namjesnik ALEN GLAVAN Rođen je 27. listopada 1968. godine u Sisku – poginuo je 22. kolovoza 1991. godine u Brđanima na Banovini.

 

 

 

 

18. Časnički namjesnik DRAŽEN HORVAT Rođen je 16. travnja 1971. godine u Koprivnici – poginuo je 22. listopada 1991. godine u Glinskoj Poljani kod Petrinje.

 

 

 

 

19. bojnik IVICA HRNČEVIĆ Rođen je 14. veljače 1965. godine u Sisku – poginuo je 22. kolovoza 1991. godine u Brđanima na Banovini.

 

 

 

 

20. Časnički namjesnik DARKO IVANKOVIĆ Rođen je 25. studenog 1970. godine u Zagrebu – poginuo je 14. studenog 1991. godine u  selu Međuraće kraj Petrinje.

 

 

 

 

21. Poručnik SINIŠA JANJIĆ Rođen je 12. kolovoza 1969. godine u Zagrebu – poginuo 12. prosinca 1991. godine u mjestu Gračanici Šišinečkoj.

 

 

 

22. Satnik PERO JURIŠA Rođen je 31. srpnja 1960. godine u Koprivnici – poginuo je na svom prvom terenu Ljubovo u blizini sela Vukova kod Ličkog Osika.  06. srpnja 1991. godine.

 

 

 

 

23. Poručnik DAMIR KATIĆ Rođen je 12. srpnja 1971. godine u Dobrenićima, općina Generalski Stol – poginuo je 05. studenoga 1991. godine kod Barilovičkog Leskovca, Karlovac.

 

 

 

 

24. Časnički namjesnik IVAN KNEŽIĆ Rođen je 24. kolovoza 1971. godine u mjestu Strašnik pokraj Petrinje – poginuo je na svom prvom terenu 08. prosinca 1991.godine na Pribilović brdu kraj Petrinje.

 

 

 

 

25. Satnik IVICA KOLAR Rođen je 25. prosinca 1962. godine u Koprivnici- poginuo je na svom prvom terenu u Ljubovo u blizini sela Vukova, Lički Osik.  06. srpnja 1991. godine.

 

 

 

26. Časnički namjesnik JOSIP KOS Rođen je 23. veljače 1966.godine u mjestu Donja Velika pokraj Koprivnice – poginuo je na svom prvom terenu u mjestu Viduševac 25. kolovoza 1991. godine.

 

 

 

 

27. Časnički namjesnik DAVID KUKOVEC Rođen je 08. lipnja 1972. godine u mjestu Brisbane, Australija – poginuo je 28. listopada 1991. godine na prvom borbeno terenu u mjestu Slana na Banovini.

 

 

 

 

28. Časnički namjesnik MLADEN KUŠAR Rođen 29. lipnja 1967. godine u mjestu Pregrada – poginuo je 12. prosinca 1991. godine u mjestu Sveta Katarina na Banovini.

 

 

 

 

 

29. Satnik JOSIP KUZMAC Rođen je 14. ožujka 1958. godine u Sisku – poginuo je 13. prosinca 1991. godine u Sunji kraj Siska.

 

 

 

 

30. Pukovnik MLADEN LEGIN Rođen je 09. rujna 1966. godine u Sisku – poginuo je 28. kolovoza 1991. godine u Sunji.

 

 

 

31. Časnički namjesnik ŽELJKO MARČEC Rođen je 10. kolovoza 1967. godine u Slovenj Gradecu u Republici Sloveniji – poginuo je 20. studenoga 1991. godine u selu Slana kraj Petrinje.

 

 

 

 

 

32. Časnički namjesnik ŽAN MAROT Rođen je 12. veljače 1968. godine u Sisku – poginuo je 22. kolovoza 1991. godine u Brđanima na Banovini.

 

 

 

 

33. Poručnik ANTUN MIHALIĆ Rođen je 15. rujna 1971. godine u Karlovcu – poginuo je 13. listopada 1991. godine u Šćulcu na karlovačko-dugoreškom bojištu.

 

 

 

34. Narednik BOŽIDAR MIKLEČIĆ Rođen je 24. lipnja 1970. godine u Dubravi pokraj Vrbovca – poginuo je 30. rujna 1991. godine tijekom neprijateljskog napada na selo Viduševac na Banovini.

 

 

 

 

35. Časnički namjesnik OSMAN MURATAGIĆ Rođen je 15. kolovoza 1969. godine u Vrnograču, općina Velika Kladuša, BIH – poginuo je 22. kolovoza 1991. godine u Brđanima na Banovini.

 

 

 

 

 

36. Časnički namjesnik OSONIČKI GORDAN Rođen je 01. lipnja 1966. godine u Glini – poginuo u selu Zamlaće kod Dvora 28. lipnja 1991. godine.

 

 

 

 

37. Satnik  DARKO PANTLIK rođen 8. travnja 1965. godine u Zagrebu – poginuo je 9. prosinca 1991. godine u selu Međurače blizu Petrinje.

 

 

 

 

38. Časnički namjesnik MIRO PAPAC Rođen je 02. studenog 1962. godine u mjestu Stolac, BIH – poginuo je 06. srpnja 1991. godine na Baltić brdu.

 

 

 

39. Narednik MIRO PAVLOVIĆ Rođen je 23. rujna 1968. godine u Ovanjskoj pokraj Sanskog Mosta, BIH – poginuo je 29. srpnja 1991. godine u mjestu Galdovo pokraj Siska.

 

 

 

 

40. Satnik BOŽO PERKOVIĆ Rođen je 17. travnja 1966. godine u mjestu Bilo polje pokraj Livna, BIH – teško je ranjen 31. prosinca 1991. godine u selu Glinska Poljana na banovini. Preminuo je 01. siječnja 1992.godine.

 

 

 

 

 

41. Časnički namjesnik DAMIR PINTAR Rođen je 29. rujna 1960. godine u Karlovcu – poginuo je 22. kolovoza 1991. godine u šumi Taborište pokraj Topuskog.

 

 

 

42. Časnički namjesnik DAMIR POKIĆ Rođen je 13. listopada 1962. godine u Zagrebu – poginuo je 12. prosinca 1991. godine  u Garčanici Šišinečkoj na Banovini.

 

 

 

 

 

43. Satnik ANTUN PORUBIĆ Rođen je 6. rujna 1956. godine u Ogulinu – poginuo je 10. rujna 1991. godine u Topuskom.

 

 

 

44. Časnički namjesnik BRUNO POSAVEC Rođen 28. veljače 1972. godine u Zagrebu – poginuo je 25. studenoga 1991. godine u Zagrebu, vraćajući se sa terena iz Svete Katarine kraj Petrinje.

 

 

 

 

 

45. Poručnik DUBRAVKO PUKŠEC Rođen je 26. studenoga 1964. godine u Sisku – poginuo je 15. srpnja 1991. godine u mjestu Dragotinci u blizini Petrinje.

 

 

 

46. Satnik TOMO PUŠKARIĆ Rođen je 5. listopada 1963. godine u Ogulinu – poginuo je 14. studenoga 1991. godine kao zapovjednik voda, u Glinskoj Poljani kraj Petrinje.

 

 

 

 

47. Satnik ŽELJKO PUTAR GRDAKRođen je 24. prosinca 1967. godine u mjestu Bikovcu – Poginuo je 16.srpnja1991.godine u mjestu  Viduševac između Petrinje i Gline.

 

 

 

 

 

48. satnik MILAN RAPLJANOVIĆ Rođen je 05. ožujka 1968.godine u Samoboru – poginuo je 07. listopada 1991. godine u selu Dumaće na Banovini.

 

 

 

 

49. satnik BRANKO SABLJAK Rođen je 28. veljače 1962. godine u Ogulinu – poginuo je 07. listopada 1991. godine na Turanjskom mostu kod Karlovca.

 

 

 

50. Časnički namjesnik DAMIR SAJKO Rođen je 19. listopada 1959. godine u Zagrebu – poginuo  je  13. prosinca 1991. godine u Gračanici Šišinečkoj na Banovini.

 

 

 

 

51. Časnički namjesnik ANTE SALAPIĆ Rođen je 13. lipnja 1970. godine u Livnu, BIH – poginuo je 31.prosinca 1991. godine u Glinskoj Poljani na Banovini.

 

 

 

 

 

52. Pukovnik TOMISLAV SKENDER Rođen je 12. prosinca 1963. godine u Sisku – poginuo je 28. kolovoza 1991. godine u Sunji.

 

 

 

53. Časnički namjesnik STJEPAN STRUK Rođen je 28. kolovoza 1968. godine u Sisku – preminuo je 18. prosinca 1991. godine u bolnici od posljedica teškog ranjavanja u Blinjskom Kutu kraj Siska 02. studenog 1991. godine.

 

 

 

 

 

54. Časnički namjesnik MATO STANIĆ Rođen je 03. ožujka 1964. godine u selu Strašnik općina Petrinja – poginuo je 07. listopada 1991. godine u Brestu kraj Petrinje.

 

 

 

 

55. Narednik IVAN ŠESTAN Rođen je 01. siječnja 1964. godine u mjestu Korija pokraj Virovitice – Nestao je 14. studenog 1991. godine na Šestanj brdu pokraj Petrinje.

 

 

 

56. Časnički namjesnik MLADEN ŠESTIĆ Rođen je 08. travnja 1964. godine u mjestu Račinovci u Slavoniji – poginuo je 22. listopada 1991. godine na svom prvom terenu u mjestu Dumače kraj Petrinje.

 

 

 

 

 

57. Časnički namjesnik DRAŽEN ŠEŠET Rođen je 4. veljače 1971. godine u Varaždinu – poginuo je 8. kolovoza 1991. godine, u mjestu Gređani pokraj Topuskog.

 

 

 

 

58. Časnički namjesnik ĐURO TEJIĆ Rođen je 22. travnja 1963. godine u Sisku – poginuo je 14. studenog 1991. godine u  Petrinji.

 

 

 

 

59. Časnički namjesnik ŽELJKO TOMIČIĆ Rođen je 19. lipnja 1968. godine u Dugoj Resi – poginuo je 7. listopada 1991. godine na Turanjskom mostu kod Karlovca.

 

 

 

 

60. Narednik MARIJAN TOTH Rođen je 02. studenog 1970. godine u Ždali pokraj Đurđevca – poginuo je 21. rujna 1991. godine u Petrinji.

 

 

 

 

61. Bojnik MILAN TURKALJ Rođen je 01. svibnja 1966. godine u Ogulinu – preminuo je 14. prosinca.1991. godine od posljedica ranjavanja u selu Slana na Banovini.

 

 

 

62. Časnički namjesnik ZVONKO TURKOVIĆ Rođen je 16. kolovoza 1964. godine u Ogulinu – odlazi na prvu borbenu zadaću u Topusko, gdje i pogiba 14. kolovoza 1991. godine.

 

 

 

 

 

63. Časnički namjesnik DRAGO VELJAČA Rođen je 11. siječnja 1966. godine u Sisku – poginuo je 24. listopada 1991. godine u mjestu Blinjski Kut kraj Siska.

 

 

 

 

64. Gardist ŽELJKO VIDAKOVIĆ Rođen je u Zagrebu 04. travnja 1964. godine – poginuo je 31. prosinca 1991. godine  kod Jamnice na pokupskom bojištu.

 

 

 

65. Časnički namjesnik JOSIP VLAŠIĆ Rođen je 16. siječnja 1970. godine u Karlovcu – 03. listopada 1991. godine teško je ranjen u mjestu Selišće (koransko ratište) umro je u bolnici „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu dana 09. listopada 1991. godine.

 

 

 

 

66. Gardist TIHOMIR VRANEŠIĆ Rođen je 20. rujna 1965. godine u Sunjskoj Gredi – poginuo je 18. srpnja 1991. godine.

 

 

 

 

67. Gardist MMIROSLAV VRANIĆ Rođen je 12. svibnja 1965. godine u Zagrebu – poginuo je na svom prvom terenu 04. rujna 1991.godine.

 

 

 

 

68. Časnički namjesnik MIROSLAV ŽGELA Rođen je 18. rujna 1965. godine u mjestu Lađevac pokraj Slunja – pogiba 1. rujna 1991. godine u Topuskom.

 

 

 

69. Stožerni narednik PAVE ŽGELA Rođen je 12. veljače 1959. godine u Furjanima, općina Slunj – poginuo je 12. prosinca 1991. godine u Gračanici Šišinečkoj, područje Gline.

 

1992. godina

 

 

 

70. Časnički namjesnik, IVAN-ZLATKO ABRAMOVIĆ Rođen je 22. veljače 1955. godine u Nijemcima, Slavonija – poginuo je 22. svibnja 1992. godine na dubrovačkom bojištu.

 

 

 

 

71. Časnički namjesnik, DRAGO ANDREIĆ Rođen je 29. prosinca 1971. godine u Sisku – poginuo je 15. lipnja 1992. godine u Sunji pokraj Siska.

 

 

 

 

72. Satnik, DARKO BABIĆ Rođen 22. lipnja 1967. godine u Zagrebu – poginuo je dana 26. kolovoza 1992. godine, kod brda Timun, Dubrovačko ratište.

 

 

 

73. Časnički namjesnik, BOŽIDAR BAČUN Rođen je 02. siječnja 1954. godine u Zagrebu – poginuo je 4. listopada 1992. godine u selu Kolibe, u blizini Bosanskog Broda, BIH.

 

 

 

 

74. Satnik, DAVOR BEGIĆ Rođen 27. studenoga 1963. godine u mjestu Pirovec – poginuo je 12. rujna 1992. godine, u akciji kod sela Bukanje, dubrovaĉko ratište.

 

 

 

 

75. Narednik, VLADO BORIČIĆ Rođen je 16.10.1973. godine u Epingenu (SR Njemaĉka) – poginuo je 25.svibnja 1992. godine  u Neumu na južnom bojištu.

 

 

 

76. Časnički namjesnik, SREČKO DRAŽETIĆ Rođen je 26. kolovoza 1966. godine u selu Viktovlje, općina Skender Vakuf, BIH – poginuo je 13. srpnja 1992. godine na Vlaštici, dubrovačko bojište.

 

 

 

 

77. Narednik, PETAR FILIPČIĆ Rođen je 04. travnja 1970. godine u Novom Sadu u Vojvodini – poginuo 22. lipnja 1992. godine na ratištu u Bosanskoj Posavini, BIH.

 

 

 

 

78. Bojnik DENIS GALOVIĆ Rođen je 30. ožujka 1968. godine u Karlovcu – poginuo je 15. srpnja 1992. godine, u Svilaju (bosanska Posavina) BIH.

 

 

 

 

79. Bojnik, DARKO HABENŠUS Rođen je 14. srpnja 1970. godine u Beogradu – poginuo je 02. listopada 1992. godine u teškim borbama u brodskoj Posavini, BIH.

 

 

 

 

80. Bojnik, ZLATKO HAJENIĆ Rođen je 19. rujna 1967. godine u Sisku – poginuo je u 13. ožujka 1992. godine u Sunji kraj Siska.

 

 

 

81. Časnički namjesnik, SINIŠA HODŽIĆ Rođen je u Zagrebu 30. listopada 1970. godine – poginuo je 28. travnja 1992. godine ispod brda Cincar, na početku Glamočkog polja, BIH.

 

 

 

82. Časnički namjesnik, MLADEN HORVATIĆ Rođen 14. lipnja 1963. godine u mjestu Ljubeščica – poginuo je nadnevka 5. srpnja 1992. godine u mjestu Ivanjica pokraj Dubrovnika.

 

 

 

 

83. Narednik, IVAN HRŠAK Rođen je 16. lipnja 1972. godine u Bjelovaru – poginuo je 11. veljače 1992. godine u Dugom Selu.

 

 

 

84. Časnički namjesnik, JOSIP IVANUŠEC Rođen je 19. ožujka 1967.godine u mjestu Ljubeščica – poginuo je nadnevka 5. srpnja 1992. godine u mjestu Ivanjica pokraj Dubrovnika.

 

 

 

 

85. Narednik, SLAVKO JARNEVIĆ Rođen je 01. siječnja 1964. godine u Karlovcu – poginuo je 18. ožujka 1992. godine u mjestu stanovanja Grabrk kod Karlovca.

 

 

 

 

86. Časnički namjesnik, MARIJAN JENDRUŠA Rođen 6. travnja 1959. godine u mjestu Vaška, Podravska Slatina – stradao 19. kolovoza 1992. godine u mjestu Novo Čiče.

 

 

 

87. Satnik, MIRZET KADIĆ Rođen je 16. ožujka 1962. godine u selu Bišćani, općina Prijedor, BIH – poginuo je 2. listopada 1992. godine, u selu Zborište bosanska Posavina, BIH.

 

 

 

 

88. Gardist, RATKO KEIĆ Rođen je 30. lipnja 1969. godine u Rijeci – poginuo je 30. studenoga 1992. godine na dubrovačkom bojištu.

 

 

 

89. Satnik, MIODRAG KRUNIĆ Rođen je 14. lipnja 1970. godine u Sisku – nestaje 03. svibnja 1992. godine na području Kupresa BIH, taj datum mu se vodi kao dan pogibije. Razmjenom tijela poginulih sahranjen tek 1999. godine.

 

 

 

 

90. Narednik, ALEN KUHAR Rođen je 7. svibnja 1968. godine u Daruvaru – poginuo je 25. lipnja 1992. godine u Dubrovniku.

 

 

 

 

91. Narednik, DRAŽEN LISIČAK Rođen je 7. ožujka 1973. godine u Zagrebu – poginuo je 11. veljače 1992. godine u Dugom Selu.

 

 

 

 

92. Časnički namjesnik, MARIJAN LOVRENČIĆ Rođen je 18. kolovoza 1961.godine u Sisku – poginuo je 7. rujna 1992. godine na brdu Osman kod Dubrovnika.

 

 

 

93. Bojnik  ANDRIJA LUČEV Rođen je 15. listopada 1961. godine u Šibeniku – biva teško ranjen 22. svibnja 1992. godine u dubrovačkom zaleđu, a od posljedica rane umire u KBC u Splitu 29. svibnja 1992. godine.

 

 

 

 

94. Gardist MIROSLAV MAJDANDŽIĆ Rođen je 18. ožujka 1960. godine u mjestu Stratinska pokraj Banja Luke, BIH – poginuo je 24. lipnja 1992. godine u Dugom Selu.

 

 

 

 

95. Narednik, STIPO MARIĆ Rođen je 11. kolovoza 1964. godine u mjestu Kotor Varoš, BIH – nestao je u proljeće 1992. godine u okolici Kotor Varoši, BIH.

 

 

 

96. Časnički namjesnik, VELIMIR MATIJEVIĆ Rođen 25. prosinca 1967. godine u mjestu Gorevica, Sanski Most, BIH – poginuo je 21. listopada 1992. godine u Dubrovniku.

 

 

 

97. Časnički namjesnik, MLADEN MATOŠEVIĆ Rođen je 26 rujna 1961.godine u Zagrebu – poginuo je 28. svibnja 1992. godine u mjestu Cernička Šagovina pokraj Nove Gradiške.

 

 

 

 

98. Časnički namjesnik, MILJENKO MEDVED Rođen je 13. veljače 1964. godine u Glini – poginuo je 13. srpnja 1992. godine na brdu Vlaštici, dubrovačko ratište.

 

 

 

 

99. Poručnik, ŽELJKO MILIĆ Rođen je 23. kolovoza 1962. godine u Zagrebu – stradao je na ratištu u dubrovačkom zaleđu i preminuo u Zagrebu 30. rujna 1992. godine.

 

 

 

100. Časnički namjesnik, TOMO NOVOSELEC Rođen je 21. prosinca 1963. godine u Sisku – preminuo je 30. srpnja 1992. godine na položaju kod sela Ivanjica na dubrovačkom bojištu.

 

 

 

 

101.  Časnički namjesnik, PREDRAG OGNJENOVIĆ Rođen je 16. veljače 1967. godine u Sisku – nestaje  3. svibnja 1992. godine na  području Kupresa BIH.

 

 

 

 

102. Časnički namjesnik, MILE PAVLOVIĆ Rođen je 8. listopada 1969. godine u Hrvatskoj Kostajnici – poginuo je 1. srpnja  1992. godine na dubrovačkom bojištu u blizini Gornjeg Brgata

 

 

 

 

103. Časnički namjesnik, MIROSLAV PERIĆ Rođen je 18. veljače 1970. godine u Doboju, BIH – poginuo je 13. svibnja 1992.  godine u Derventi, BIH.

 

 

 

 

104. Bojnik  ZLATKO PLANINAC Rođen je 2. siječnja 1967. godine u Karlovcu – poginuo je  4. svibnja 1992.  godine na području planine Cincar kod Livna, BIH.

 

 

 

 

105. Časnički namjesnik PEJO PRANJIĆ Rođen je 19. rujna 1961. godine u Foči, općina Doboj, BiH – poginuo je 7. srpnja  1992. godine u mjestu Žeravac, Posavina BIH.

 

 

 

106. Časnički namjesnik ZVONKO RADOŠEVIĆ Rođen je 02. rujna 1966. godine u mjestu Prnjavor pokraj Petrinje – poginuo je 1.  srpnja 1992. godine na dubrovačkom bojištu u blizini Gornjeg Brgata.

 

 

 

 

 

107. Časnički namjesnik MUHAMED ROŠIĆ Rođen je 14. veljače 1968. godine u Stijeni, općina Cazin, BIH – poginuo je 13.  travnja 1992. godine u bosanskoj Posavini.

 

 

 

 

108. Časnički namjesnik ZORAN RUKAVINA Rođen je 17. rujna 1961. godine u Bjelovaru – poginuo je 16. studenog 1992.  godine u Bjelovaru.

 

 

 

109. Časnički namjesnik VESELKO SENJAK Rođen je 22. listopada 1955. godine u selu Batin, općina Posušje, BIH – poginuo  je 2. listopada 1992. godine u selu Zborište, bosanska Posavina, BIH.

 

 

 

 

110. Časnički namjesnik MARKO SOMIĆ Rođen je 16. siječnja 1967. godine u Bobovcu, općina Sunja kraj Siska – 26.  travnja 1992. godine teže je stradao u Sunji, preminuo je u Zagrebu, u  Draškovićevoj bolnici 5. svibnja 1992. godine.

 

 

 

 

111. Časnički namjesnik IGOR SPORIŠ Rođen je 9. prosinca 1969. godine u Rijeci – poginuo je 9. lipnja 1992. godine u  okolici Brčkog, BIH.

 

 

 

112. Časnički namjesnik ZORAN ŠEGOVIĆ Rođen je 21. srpnja 1968. godine u Maloj Subotici kod Čakovca – poginuo je 13.  srpnja 1992. godine na brdu Vlaštici, dubrovačko ratište.

 

 

 

 

 

113. Časnički namjesnik SLAĐAN TADIĆ Rođen 9. travnja 1969. godine u Somboru, Vojvodina, živio je i radio u Švedskoj  – poginuo je 2. siječnja 1992. godine u Glinskoj Poljani kraj Petrinje.

 

 

 

 

114. Satnik IVAN TRPČIĆ Rođen je 3. ožujka 1970. godine u Karlovcu – poginuo je 24. travnja 1992. godine  u selu Donji Rujani pokraj Livna, BIH

 

 

 

115. Časnička namjesnica ĐURĐICA VEŠLIGAJ Rođena je 27. travnja 1967. godine u Pakracu – poginula je 4. listopada 1992.  godine u selu Kolibe, u blizini Bosanskog Broda, BIH.

 

1993. godina

116. Gardist Mladen Babić, Rođen je 25. srpnja 1965. godine u Čakovcu – poginuo je  28. veljače 1993. godine u Dugom selu.

 

117. Narednik željko Biondić Rođen je 25. lipnja 1968. godine u mjestu Pčelić pokraj Virovitice – smrtno  stradava 10. srpnja 1993. godine u mjestu Dužica kraj Siska.

118. Satnik Vlado Brebrić Rođen je 10. studenog 1961. godine u Slana (Petrinja) – poginuo je 11. veljače 1993. godine u Novigradu.

119. Časnički namjesnik Dalibor Bunjanin-Kovačević Rođen je 9. srpnja 1971. godine u Zagrebu – pri povratku u postrojbu smrtno je stradao 27. lipnja 1993. godine u Velikoj Gorici.

120. Časnički namjesnik Ivan Cindrić Rođen je 16. prosinca 1972. godine u Velikoj Kladuši, BiH – poginuo je 19. veljače 1993. godine u zadarskom zaleđu.

121. Narednik  Tadija Ćuk Rođen je 6. kolovoza 1964. godine u mjestu Rumboci, grad Prozor BiH – Poginuo je u Zagrebu 17. ožujka 1993. godine.

122. Narednik Dušan Glamočlija Rođen je 26. siječnja 1966. godine u Zagrebu – smrtno stradava na dužnosti 26. kolovoza 1993. godine u velikoj Buni.

123. Narednik Milan Grdić Rođen je 17. svibnja 1960. godine u Gornjem Zagorju kraj Ogulina – ranjen je 23. travnja a umire u zagrebu od posljedice ranjavanja 1. kolovoza 1993. godine.

124. Časnički namjesnik Dubravko Hočevar Rođen je 25. siječnja 1966. godine u Zagrebu – poginuo je 4. studenog 1993. godine na Šestanj brdu pored Petrinje.

125. Gardist Ivo Knežević Rođen je 3. lipnja 1964. godine u Komušini gornjoj BiH – stradao je 2. ožujka 1993. godine u Našičkom Markovcu.

126. Časnički namjesnik Emir Kovačević Rođen u Zagrebu 14. ožujka 1970 godine – smrtno stradava 17. prosinca 1993. godine u zagrebu.

127. Narednik Željko Kovačević Rođen je 4. prosinca 1958. godine u Bjelovaru – Smrtno je stradao 12. siječnja 1993. godine u Zagrebu.

128. Časnički namjesnik Boris Krivačić Rođen je 25. veljače 1972. godine u Dugoj Resi – poginuo je 19. veljače 1993. godine na novigradskom ratištu.

129. Narednik Damir Matanović Rođen je 21. listopada 1968. godine u Zagrebu – smrtno je stradao dana 23. studenog 1993. godine u selu Međurače kraj Petrinje.

130. Časnički namjesnik Stipe Mesić Rođen je 2. siječnja 1967. godine u Slunju – poginuo je 29. svibnja 1993. godine u Glibodolu.

131. Gardist Željko Miklec Rođen je 20. srpnja 1969. godine u Zagrebu – preminuo je od posljedica bolesti 18. srpnja 1993. godine u Zagrebu.

132. Satnik Marijan Mikulin Rođen je 7. prosinca 1966. godine u Maloj Buni kraj Velike Gorice – teško je stradao 16. veljače 1993. godine u Novigradu, podlegao ranama na putu za zadarsku bolnicu.

133. Bojnik Dragutin Naglaš Rođen je 5. prosinca 1970. godine u Varaždinu – poginuo je 11. veljače 1993. godine kod sela Božidarići kod Novigrada.

134. Časnički namjesnik Siniša Pavković Rođen je 29. travnja 1965. godine u Zagrebu – poginuo je 24. prosinca 1993. godine na južnom bojištu.

135. Narednik Branko Posavec Rođen je 1. ožujka 1960. godine u Sisku – pri povratku u postrojbu smrtno je stradao 27. lipnja 1993. godine u Popovači.

136. Narednik Damir Salopek Rođen je 13. travnja 1969. godine u Ogulinu – umire u Zagrebu 12. siječnja 1993. godine od leukemije.

137. Satnik Željko Vuljanić Rođen je 21. prosinca 1967. godine u Karlovcu- poginuo je 31. kolovoza 1993. godine pri povratku s južnog bojišta.

 

1994. godina

138. Narednik Mario Borošak Rođen je 4. prosinca 1968. godine u Luki kraj Zaprešića – smrtno je stradao 18. ožujka 1994. godine.

139. Časnički namjesnik Darko Brkiš Rođen je 16. veljače 1968. godine u Sisku – smrtno je stradao 18. ožujka 1994. godine

140. Časnički namjesnik Ratko Grozdek Rođen je 9. rujna 1969. godine u Berlinu – smrtno je stradao 4. travnja 1994. godine.

141. Gardist Josip Habečić Rođen je 11. listopada 1957. godine u Velikoj Ostrni kraj Dugog Sela – poginuo je 25. prosinca 1994. godine.

142. Narednik Josip Hulina Rođen je u Sisku 30. siječnja 1967. godine – smrtno je stradao 18. ožujka 1994. godine.

143. Časnički namjesnik Darko Kovačević Rođen je 26. lipnja 1960. godine u Krapini – smrtno je stradao 20. srpnja 1994. godine u Sisku.

144. Časnički namjesnik Dragan Kuzmanović Rođen je 4. studenog 1963. godine u Zaboku – smrtno je stradao 2. ožujka 1994. godine.

145. Časnički namjesnik Krunoslav Lovrečić Rođen je 8. studenog 1971. godine u Sisku – smrtno je stradao 18. ožujka 1994. godine.

146. Narednik Draženko Mlađen Rođen je 4. srpnja 1968. godine u Koritima Rakovačkim – stradao je 13. rujna 1994. godine.

147. Gardist Božidar Mrkobrada Rođen je 8. travnja 1961. godine u Sisku – stradao je 10. rujna 1994. godine u Sisku.

148. Narednik Zoran Stipanec Rođen je u Sisku 4. srpnja 1971. godine – stradao je 18. ožujka 1994. godine.

149. Gardist Robert Suntešić Rođen je 19. travnja 1960. godine u Zagrebu – poginuo je 20. studenoga 1994. godine.

150. Narednik Anđelko Tržić Rođen je 25. studenoga 1972. godine u Virovitici – poginuo je 21. travnja 1994. godine.

151. Narednik Damir Zubanović Rođen je 26. svibnja 1963. godine u Zagrebu – umro je 8. travnja 1994. godine.

.
1995. godina

152. Časnički namjesnik Dario Baltić
Rođen je 26. srpnja 1971.godine u Sisku – poginuo je 19. rujna 1995. godine u Dvoru.

153. Časnički namjesnik Ivo Barać
Rođen je 19. lipnja 1968. godine u Sanskom Mostu – poginuo 18. rujna 1995. godine u Dubici.

154. Časnički namjesnik Marinko Barić
Rođen je 30. rujna 1974. godine u Slunju – poginuo 6. kolovoza 1995. godine u Vlahoviću kraj Gline.

155. Časnički namjesnik Dubravko Bečaj
Rođen je 20. siječnja 1975. godine u Zagrebu – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Kotar šumi kraj Petrinje.

156. Satnik Tomislav Binički
Rođen je 8. listopada 1960. godine u Sisku – poginuo je 5. kolovoza 1995. godine u Starom Brodu kraj Petrinje.

157. Časnički namjesnik Miroslav Briševac
Rođen je 31. kolovoza 1972. godine u Virovitici – poginuo 18. rujna 1995. godine u Dubici.

158. Časnički namjesnik Marko Budimir
Rođen je 19. studenog 1961. godine u Galičici BiH – poginuo 19. rujna 1995. godine u Dvoru.

159. Časnički namjesnik Tihomir Cindrić
Rođen je 8. travnja 1973. godine u Sisku – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u mjestu Kolonija kraj Petrinje.

160.  Pukovnik Jadranko Cumbaj
Rođen je 13. prosinca 1967. godine u Zagrebu – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Češkom Selu kraj Petrinje.

161. Časnički namjesnik Željko Čelepirović
Rođen je 27. listopada 1961. godine u Davoru pokraj Nove Gradiške – poginuo 18. rujna 1995. godine u Dvoru.

162. Časnički namjesnik Marijan Drvodelić
Rođen je 22. rujna 1960. godine u Zgurić Brdu kraj V. gorice – poginuo 18. rujna 1995. godine u Dvoru.

163. Časnički namjesnik Rudi Fištrić
Rođen je 15. lipnja 1965. godine u Celju – poginuo 18. rujna 1995. godine u Dubici.

164. Narednik Igor Gustović
Rođen je 10. veljače 1973. godine u Zagrebu – poginuo 7. kolovoza 1995. godine u Brezovom Polju na Banovini.

165. Časnički namjesnik Mato Herdoman
Rođen je 17. veljače 1967. godine u mjestu Martinac kraj Čazme – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u selu Gore kraj Petrinje.

166. Časnički namjesnik Dražen Horvat
Rođen je 23. kolovoza 1965. godine u Zagrebu – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

167. Bojnik Ivo Hrga
Rođen je 2. siječnja 1971. godine u mjestu Čaić, pokraj Livna – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u selu Gore kraj Petrinje.

168. Bojnik Stjepan Hrvojić-Pepo
Rođen je 21. studenoga 1963. godine u Sisku – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Češkom Selu kraj Petrinje.

169. Satnik Jurica Jerčić
Rođen je 15. ožujka 1965. godine u mjestu Zadvarje kod Omiša – poginuo je 5. kolovoza 1995. godine u mjestu Stari Brod na Banovini.

170. Časnički namjesnik Darko Kladić
Rođen je 31. siječnja 1960. godine u Sisku – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Češkom Selu kraj Petrinje.

171. Časnički namjesnik Dragan Kondić
Rođen je 2. srpnja 1958. godine u mjestu Kabalna kod D. Miholjca – poginuo je 20. rujna 1995. godine u Dvoru.

172. Gardist Siniša Kovač
Rođen je Rijeci 24. prosinca 1972. godine – preminuo je u vojarni „Žažina“ 27. srpnja 1995. godine.

173. Časnički namjesnik Miroslav Kovačević
Rođen je 20. ožujka 1975. godine u Sisku – poginuo je 19. rujna 1995. godine u Dvoru.

174. Bojnik Mato Kunkić
Rođen je 29. ožujka 1970. godine u Bugojnu BiH – poginuo je 19. rujna 1995. godine u Dubici.

175. Časnički namjesnik Darko Lisac
Rođen je 22. kolovoz a 1972. godine u Glini – poginuo je 14. kolovoza 1995. godine u Gorama kraj Petrinje.

176. Časnički namjesnik Josip Macan
Rođen je 28. svibanja 1952. godine u Somboru – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

177. Časnički namjesnik Milan Martelo
Rođen je 25. listopada 1966. godine u mjestu Kravljak općina Đulovac – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

178. Pukovnik Predrag matanović
Rođen je 29. siječnja 1969. godine u Sisku – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Češkom Selu kraj Petrinje.

179. Časnički namjesnik Darko Matić
Rođen je 06. rujna 1961. godine u Sisku – poginuo je 19. rujna 1995. godine u Dvoru.

180. Satnik Zdravko Mihalić
Rođen je 12. lipnja 1966. godine u Ogulinskom Zagorju – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u selu Gore kraj Petrinje.

181. Satnik Siniša Mikočević
Rođen je 26. kolovoza 1965. godine u Sisku – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dvoru.

182. Časnički namjesnik Stevo Miota
Rođen je 30. svibnja 1963. godine u mjestu Gradina pokraj Virovitice – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dvoru.

183. Časnički namjesnik Darko Oljačić
Rođen je 11. kolovoza 1973. godine u Banja Luci BiH – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

184. Gardist Adam Oreški
Rođen je 2. srpnja 1962. godine u mjestu Prebukovlje pokraj Ivanca – poginuo je 7. studenog 1995. godine.

185. Satnik Zdenko Paestka
Rođen je 18. rujna 1969. godine u Našicama – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

186. Satnik Stjepan Pajsar
Rođen je 08. rujna 1962. godine u Zagrebu – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

187. Desetnik Dragan Perković
Rođen je 05. listopada 1969. godine u Prnjavoru BiH – poginuo je 14. rujna 1995. godine u Karlovcu.

188. Satnik Ante Petrušić
Rođen je 13. lipnja 1965. godine u Ljubuškom BiH – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

189. Časnički namjesnik Paul Simonišek
Rođen je 18. rujna 1973. godine u Zagrebu – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dvoru.

190. Časnički namjesnik Rajko Starčević
Rođen je 30. svibnja 1974. godine u Glini – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u selu Gore kraj Petrinje.

191. Gardist Tomo Svoboda
Rođen je 02. listopada 1960. godine u Zagrebu – poginuo je 12. rujna 1995. godine .

192. Časnički namjesnik Ivan Svržnjak
Rođen je 19. kolovoza 1963. godine u Našicama – poginuo je 7. kolovoza 1995. godine u selu Januzi na Banovini.

193. Časnički namjesnik Miroslav Šišić
Rođen je 19. svibnja 1974. godine u Novoj Gradiški – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dvoru.

194. Časnički namjesnik Zoran Špoljar
Rođen je 04. prosinca 1970. godine u Virovitici – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

195. Gardist Miroslav Terek
Rođen je 19. lipnja 1968. godine u Sisku – poginuo je 12. kolovoza 1995. godine u Češkom Selu kraj Petrinje.

196. Časnički namjesnik Petar Tukara
Rođen je 25. rujna 1962. godine u Sanskom Mostu BiH – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Kotar šumi kraj Petrinje.

197. Časnički namjesnik Vlado Voćanec
Rođen je 1. srpnja 1956. godine u Plavšincu kod Koprivnice – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Kotar šumi kraj Petrinje.

198. Časnički namjesnik Željko Vrabec
Rođen je 28. travnja 1969. godine u Brežicama u Sloveniji – poginuo je 4. kolovoza 1995. godine u Češkom Selu kraj Petrinje.

199. Desetnik Miljenko Zaplatić
Rođen je 28. travnja 1968. godine u Zagrebu – poginuo je 5. listopada 1995. godine.

200. Časnički namjesnik Zvonko Zrna
Rođen je 2. prosinca 1966. godine u mjestu Prelog kraj Čakovca – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dubici.

201 Časnički namjesnik Petar Žuk
Rođen je 26. travnja 1972. godine u Sisku – poginuo je 18. rujna 1995. godine u Dvoru.

202. Gardist Stjepan Lacković
Rođen je 14. travnja 1962. godine u Dijanešu pokraj Vrbovca – umro je 2. veljače 1996. godine.

203. Gardist Marijan Podobnik
Rođen je 26. siječnja 1965. godine u Radosavcima kraj Slatine – preminuo je u bolnici 15. lipnja 1996. godine.

 

NESTALI

1. NESTAO Narednik, Mato Damjanović
Rođen je 04. travnja 1960. godine u Donjoj Mahali, općina Orašje, BIH – nestao je 15. srpnja 1992. godine u izuzetno teškim borbama u mjestu Svilaj (brodska Posavina)BIH.

2. NESTALI Narednik Dubravko Gregorin
Rođen je 10. listopada 1955. godine u Zagrebu – nestao je 30. rujna 1991. godine tijekom tijekom pada sela Viduševac na Banovini.

3. NESTALI Narednik, Ivica Fabric
Rođen je 27. prosinca 1970. godine u Brčkom, BIH – nestaje 13. srpnja 1992. godine u dubrovačkom zaleđu.

4. NESTAO Bojnik, Željko Paušić
Rođen je 03. travnja 1959. godine u Dugoj Resi – nestao je 15. srpnja 1992. godine u izuzetno teškim borbama u mjestu Svilaj (brodska Posavina)BIH.

5. NESTAO Narednik, tarik Hadžihasanović
Rođen je 05. studenog 1962. godine u Banja Luci, BIH – nestao je u 19. rujna 1995. godine u Dvoru.

 

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here