Povjesnica

0
14292

 POVJESNICA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI

Tijekom 1991. godine Vrhovništvo RH je bilo svjesno kako se sloboda i neovisnost neće moći izboriti samo policijskim snagama, već treba početi s ustrojavanjem Hrvatske vojske. Polovicom svibnja 1991. godine u Trsteniku Nartskom pokraj Dugog Sela, u nekadašnjim barakama radničkog naselja “Vladimir Gortan” koje je pretvoreno u vojarnu ZNG-a, od pripadnika za posebne namjene MUP-a RH iz baza Kumrovec, Vinica i Rakitje ustrojeno je Zapovjedništvo 2.”A” brigade ZNG RH i njena 1.pješačka bojna. Od toga dana prošlo je dugih 20 godina, 20 godina ponosa pripadnika Gromova koji su noseći zelenu beretku sa znakom groma širom bojišnica Lijepe naše donosili optimizam, hrabrost i spremnost na žrtvu za Hrvatsku.
Zapovjedništvo i 1. pješačka bojna “Crne mambe” osnovani su u Trsteniku 15. svibnja, 2. pješačka bojna “Banijska oluja” u Sisku 3. lipnja, i 3. pješačka bojna “Banska legija” u Dugoj Resi 21. lipnja 1991.godine. Odmah se počelo s obukom ali i kontinuiranim prijemom novih dragovoljaca radi popune postrojba. Brigada na povijesnom postrojavanju na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu 28 svibnja 1991. godine prima ratnu zastavu od prvog predsjednika RH dr. Franje Tuđmana. Već krajem lipnja situacija na terenu zahtjeva uporabu snaga brigade na ličkoj i banovinskoj bojišnici. Tu se uz prve žrtve ostvaruju i borbeni rezultati, te skuplja dragocjeno iskustvo za buduća djelovanja.
Tijekom prve ratne godine glavna zadaća Gromova na najosjetljivijoj bojišnici Banovine i Korduna bila je obrana najznačajnijeg strateškog prostora obrane Hrvatske koji obuhvaća trokut Zagreb- Sisak- Karlovac. Također vrlo teška zadaća koju je brigada izvršila je stvaranje uvjeta za ustrojavanje, razvoj, opremanje, izobrazbu i uvođenje u borbu deset brigada grada Zagreba i zagrebačkog prstena. Iako brigada nije težišno angažirana u bitci za oružje, dala je svoj nemali doprinos u oslobađanju vojarna diljem Hrvatske. Početkom listopada 1991. godine neprijatelj je zaustavljen, slomljena mu je napadna moć i prvi put u Domovinskom ratu na banovinskoj bojišnici preuzeta je strateška inicijativa postrojba HV i MUP-a koju su predvodili pripadnici 2. “A” brigade ZNG- Gromovi. Također početkom listopada djelovi brigade daju značajan doprinos u obrani grada Karlovca. Tijekom 1991.godine brigada je borbeno djelovala u obrani Pounja, Sunje, Blinjskog Kuta, Komareva, Siska, Petrinje, Gline, Topuskog, Viduševca, Nebojana, Međurača, Mokrica, Novog Farkašića, Slane Glinske Poljane, te na karlovačko-dugoreškom bojištu. Gromovi su do siječnja 1992. godine razbili neprijatelja i uspješno oslobodili više petrinjskih naselja u prostoru Nebojan-Glinska Poljana.
Tijekom 1992. godine borbena djelovanja su se nastavila, a otvorila su se i nova bojišta u RH. Isti agresor je započeo rat i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Po padu Kupresa u travnju 1992. godine dio pripadnika koji su rodom iz BiH izrazio je želju da pomognu kao dragovoljci. Tako je upućena Taktička skupina dragovoljaca iz Brigade u područje Livna i Bosanske Posavine. Sredinom lipnja jaka Taktička skupina brigade upućuje se u područje Dubrovnika gdje je s ostalim postrojbama u akciji “Tigar” 5. srpnja oslobodila Ivanicu, čime je bio deblokiran grad Dubrovnik. Brigada je sukladno snazi dala svoj doprinos izlasku HV na državne granice na jugu RH. TG dragovoljaca koja je djelovala u Bosanskoj Posavini krajem godine na oraškoj bojišnici sudjeluje u oslobađanju sela Vučilovac i time je sa sjevera omogućila ugrožavanje koridora koji povezuje Srbiju sa teritorijem koji su Srbi kontrolirali u BiH i RH.
1993. godina započela je popunom i obukom na novim sredstvima ratne tehnike. Po uspješno provedenoj akciji “Maslenica” agresor je krenuo u žestok protuudar u cilju povrata izgubljenih područja u zadarskom zaleđu. Brzom intervencijom postrojbi Gromova, Kuna i Sokolova slomljena je napadna moć neprijatelja. Gromovi su upornom i aktivnom obranom obranili područje Novigrada i time spriječili moguće ponovno presijecanje Hrvatske. Na banovinskoj bojišnici Brigada je više puta intervenirala i borbeno djelovala radi sprječavanja ugroze stanovništva od agresora.
Za 1994. godinu može se reći da je bila godina obuke, popune i priprema za konačno oslobođenje svih okupiranih područja RH. Dijelovi brigade intervenirali su na ličkom bojištu, a krajem godine i na Banovini, manji dio oklopa je i na karlovačkoj bojišnici.
Do Uskrsa 1995. godine dijelovi Brigade su na Banovini, a početkom svibnja sudjeluju u oslobađanju Zapadne Slavonije, u akciji “Bljesak”,U operaciji “Oluja” postrojbe 2. gardijske brigade djelovale su na glavnom smjeru napada Petrinja -Maja -Dvor. Neprijatelj je pružio jak otpor kako bi držao odstupnicu i koridor za izvlačenje svojih snaga iz šireg područja Korduna. Crtu bojišnice je detaljno četiri godine utvrđivao, ukopavao i minskim poljima osiguravao. Brigada je uz ostale snage Zbornog područja Zagreb uspjela slomiti neprijatelja, osloboditi Petrinju, blokirati Glinu, presjeći glavni smjer povlačenja neprijatelja ka Dvoru i time stvoriti uvjete za predaju 21. Kordunskog korpusa vojske pobunjenih Srba. Daljnjim napredovanjem uspijevase spojiti sa snagama 5. Korpusa Armije BiH i izaći na međunarodno priznate granice RH u širem području Dvora. Brigada je u operaciji “Oluja” bila jedina profesionalna postrojba u ZP Zagreb na banovinskoj bojišnici, što govori o odgovornosti i povjerenju koje joj je dano.
U rujnu 1995. godine dijelovi Brigade su akciji “Una 95” gdje provode tešku i zahtjevnu borbenu zadaću. Od rujna 1995. do sredine 1996. godine postrojbe Brigade su na banovinskoj bojišnici, u Pounju.
Tijekom Domovinskog rata život je položio 203 Groma, a 5 ih još uvijek nestalih. Više od 1200 Gromova je ranjeno ili ozlijeđeno. Ova postrojba je za osvjedočenu i pokazanu hrabrost, junaštvo te doprinos u obrani domovine, od Predsjednika RH i Vrhovnog zapovjednika odlikovana Redom kneza Domagoja s lentom , Redom Nikole Šubića Zrinjskog i poveljom Republike Hrvatske. Brigada je, kao i ostale tri ratne gardijske brigade ustrojem OS RH 31. ožujka 2008. god. prestala egzistirati, a jednoj bojni novoformirane gardijske motorizirane brigade u Petrinji, Ministarstvo obrane dodijelio je ime Gromovi kako bi čuvala uspomenu na ime, tradiciju i stečevine ove slavne i legendarne postrojbe.

“JEDNOM GROM-ZAUVIJEK GROM”.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here