2. gbr Gromovi u akciji „Una-95“

0
4206

naslovna_povjesnica

Postrojbe ZP-a Zagreb, prije dobivene usmene zapovjedi za napad, osiguravale su državnu granicu. Izdvojeno zapovjedno mjesto Zbornog područja Zagreb uspostavljeno je i započelo je s radom 15. rujna 1995. u Sisku (Jodno), Kostajničkom Selištu i u širem području Dvora. Dana 17. rujna 1995.g. planirane postrojbe dobile su zapovijed za punu borbenu spremnost i primanje borbene zapovijedi. Primanje borbene zapovijedi zapovjednika ZP-a Zagreb izvršeno je u IZM-u ZP-a Zagreb u Sisku.

Tijekom 17. rujna u cijeloj zoni ZPZ-a vršene su intenzivne pripreme i pokreti postrojbi iz dubine u očekujuća područja za izvršenje napadne operacije.

Poslije operacije Oluja, postrojbe 2. gardijske brigade raspoređene su na nove stacionarne lokacije diljem oslobođene Banovine. Cilj rasporeda bila je brza mogućnost intervencije u svrhu osiguranja državne granice RH. Postrojbe su rutinski bile u stanju vrlo brzo zaposjesti borbene položaje uz državnu granicu rijeke Une. Opća zadaća Gromova bila je, pored glavnih snaga, formirati TS-1 i na dobivenim smjerovima napada prva prijeći rijeku Unu, razbiti neprijatelja i zauzeti taktičke mostobrane i na njima osigurati uvođenje novih snaga. Nakon zauzimanja mostobrana, sudjelujući s novim snagama i snagama 5. korpusa ABiH, produžiti napadna djelovanja s ciljem stvaranja sjeverne blokade Banja Luke i stvaranja uvjeta okruženja navedene neprijateljske zone.

U operaciji Una, zapovjedništvo ZP-a Zagreb upotrijebilo je 2. gardijsku brigadu Gromova na svojem glavnom i pomoćnom smjeru napada. Glavni smjer napada bio je Dvor – Prijedor. Pomoćni smjerovi napada bili su Hrvatska Dubica – Topići i Hrvatska Kostajnica – Knežica.

Zadaća glavnih snaga 2. gbr bez Taktičke skupine bila je u prvoj etapi, uz vlastitu topničku i tenkovsku potporu, u suradnji s borbenom skupinom 2. domobranske pukovnije nasilno prijeći rijeku Unu, razbiti i uništiti neprijateljske snage na njegovoj prednjoj crti obrane, stvoriti mostobran i osigurati uvođenje dijelova 1. gardijske brigade Tigrova. U drugoj etapi zadaća je bila, u suradnji s dijelovima 1. gbr Tigrova, zaobići Bosanski Novi i produžiti napadno djelovanje te, u trajanju do dva dana, stvoriti uvjete za ovladavanje Prijedorom.

Zadaća snaga Taktičke skupine (1/2. gbr, 2. ts okb/2. gbr, mv okb/2. gbr) na pomoćnom smjeru bila je u prvoj etapi nasilno prijeći rijeku Unu, razbiti i uništiti neprijateljske snage na prvoj crti njegove obrane te stvoriti mostobran za uvođenje ostalih snaga HV a, a u drugoj etapi produžiti napadno borbeno djelovanje smjerom Bosanska Dubica – Topići.

Borbena zapovijed za napad u operaciji Una primljena je od nadređenog zapovjedništva 17. rujna 1995. u 15:30 sati s početkom napadnog borbenog djelovanja u 5:00 sati 18. rujna 1995. Zbog vremenskih uvjeta, akcija je započela u 9:00 sati.

Brigada je iz redovnog stupnja borbene spremnosti krenula u taktički najsloženije borbeno napadno djelovanje – napad iz pokreta s nasilnim prijelazom rijeke. U skladu s dobivenom zadaćom, opet se moralo djelovati na dva potpuno odvojena smjera napadnog djelovanja, s gotovo identičnim borbenim rasporedom kao u Oluji. No, zadaća je bila puno zahtjevnija i složenija zbog jačine neprijatelja, neizvršenog zapovjednog izviđanja i predstojećeg nasilnog prelaska rijeke Une u vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Druga gardijska brigada, bez Taktičke skupine, vršila je na smjeru Dvor – Bosanski Novi – Prijedor, tijekom noći 17./18. rujna, ubrzanu kombiniranu hodnju i prijevoz iz Zagreba, Dugog Sela, Ivanić Grada i Petrinje u područje Dvora.

Taktička skupina 2. gbr pošla je iz Trstenika, Petrinje i Ivanić Grada u područje Hrvatske Dubice. Tijekom noći 17./18. rujna, zapovjednici izdvojenih zapovjednih mjesta u Dvoru i Hrvatskoj Dubici izvršili su prihvat postrojbi iz dubine i izdali konkretne zadaće za napad. Brigada je napad izvršila s topničko-raketnom pripremom po zadanim smjerovima: Dvor na Uni u 9:00 sati; Hrvatska Dubica u

11:20 sati.

Dana 18. rujna, na smjeru napada Dvor – Bosanski Novi, zbog magle u dolini rijeke Une, topnička priprema napada otpočela je u 9:00 sati, a tenkovska tek u 11:00 sati. Raspoloživim brojem čamaca, uz brzinu rijeke iznad 3 m/s, prebacile su se snage pješaštva 2. gbr. Desantno mjesto prijelaza (DMP) bilo je 1,5 km nizvodno od srušenog mosta na rijeci Uni u Bosanskom Novom (utoka rijeke žirovnice u Unu). Neprijatelj je na desnoj obali bio dobro utvrđen, sustav vatre uređen, a položaji neprijatelja dominirali su dolinom Une.

Pripadnici 1. pb prešli su čamcima rijeku Unu u Hrvatskoj Dubici 18. rujna. Trajanje prebacivanja prvog vala i širenje mostobrana znatno je bilo otežano sporošću i ograničenom mogućnošću dovođenja novih snaga na mostobran, gubicima na rijeci i na samom mostobranu. Logistička i inženjerijska potpora bila je nedostatna za prijelaz rijeke i prebacivanje teže borbene tehnike. Kada se magla u 11.00 sati podigla, uključena je tenkovska vatrena potpora u potpori snaga na mostobranu.

Zapovjednik ZP-a Zagreb, general Marijan Mareković, radi održanja i proširenja mostobrana, uveo je na mostobran i dijelove snaga 1. gbr Tigrova. Postrojbe na mostobranu, unatoč silnim naporima, nisu uspjele zauzeti niti jedan dominantni objekt te su na dostignutoj crti prešle u obranu. Neprijateljsko zrakoplovstvo djelovalo je u području Dvora po hrvatskim snagama. Padom mraka 18. rujna, na Izdvojenom zapovjednom mjestu intenzivno se izdaju zadaće za pripremu nastavka borbenih djelovanja za sljedeći dan. Neprijatelj je tijekom noći dopremio nove snage i pojačao svoju obranu.

Dana 19. rujna nastavila su se borbena djelovanja uz intenzivnu obostranu topničku, tenkovsku i raketnu potporu s obje strane. U popodnevnim satima mostobran je ostao gotovo isti, no slabio je otpor neprijatelja zbog preciznosti i koncentracije hrvatskih snaga s lijeve obale rijeke Une. U ranim jutarnjim satima 19. rujna, izdana je zapovijed za izvlačenje s mostobrana na lijevu obalu rijeke Une i postupak po zapovijedi za obranu. Tijekom djelovanja u području Dvora snage 2. gbr (bez Taktičke skupine) imale su trinaest poginulih: Petar žuk, Dario Baltić, Miroslav Šišić, Stevo Miota, Siniša Mikočević, željko Čelepirović, Marijan Drvodelić, Miroslav Kovačević, Marko Budimir, Darko Matić, Paul Simonišek, Dragan Kondić i Tarik Hadžihasanović.

Na pomoćnom smjeru napada Dubica – Bosanska Dubica, u 5:00 sati 18. rujna, održan je sastanak sa zapovjednicima postrojbi i izdane su dopunske zadaće. Izabrana desantna mjesta prijelaza rijeke za napad bila su: Baćin za BS 17. domobranske pukovnije, Dubica (uzvodno 1,7 km od mosta na Uni) za potrebe TS-a 2. gbr i Dubica (nizvodno od mosta za 1 km) za potrebe BS-a 1. domobranske pukovnije. Od navedena tri DMP-a, zbog nedostatka čamaca, dva su DMP-a ostvarena za potrebe prelaska rijeke Une: za TS 2. gbr 5 čamca (3 su bila neispravna) i za BS 17. dp 2 limena čamca. Čamci su dobiveni na samoj rijeci Uni jer po borbenoj formaciji nisu bili posjedovani. Neispravnost dobivenih čamaca činilo je dodatne probleme. U Hrvatskoj Dubici, 18. rujna, pripadnici 1. pb bili su u pripremi za akciju Una. Topnička priprema napada otpočela je u 11:20 u trajanju od 30 minuta. Taktička skupina 2. gbr u 11:50 vršila je otiskivanje prvog vala s jednim čamcem (prevozi osam ljudi) i jednim policijskim gliserom (prevozi šest ljudi). Pokušao se uspostaviti mostobran uz jaku razmjenu topničke, tenkovske i pješačke vatre, uz gubitke i sporo narastanje snaga na desnoj obali Une. Pripadnici 3. ps/1. pb iz Hrvatske Dubice odlaze 18. rujna u akciju Una. Nadređeno zapovjedništvo, radi ojačanja snaga na desnoj obali Une, zapovijeda uvođenje dijelova 1. dp na mostobran Taktičke skupine 2. gbr zbog narastanja snaga i zauzimanja objekta koji je moguće obraniti. Nakon prelaska manjih dijelova snaga 1. dp (deset ljudi), topničkom je vatrom na mjestu prijelaza pogođen kamion s ljudstvom i prekinuto je ojačanje snaga na mostobranu. U popodnevnim satima, snage 7. dp (jačine satnije) izvršile su prebacivanje dijela snaga preko Une kod sela Baćin, ali zbog nemogućnosti napredovanja, vratile su se kasno poslije podne na lijevu obalu Une. Početni uspjeh je ostvaren, ali zbog malobrojnog stanja pješaštva u Bojni, sporog narastanja snaga na mostobranu (zbog malog broja čamaca) i žestokih protuudara protivnika u bokove hrvatskih snaga (posebno iz smjera Bosanske Dubice), Taktička skupina 2. gbr prešla je u obranu. U 17:30 izvršen je nalet i borbeno djelovanje dva neprijateljska zrakoplova po snagama 2. gardijske brigade. Tijekom borbenog djelovanja, zbog gubitaka na mostobranu i protunapada protivnika, veličina mostobrana do pada mraka svela se na površinu 400×100 metara.

Dana 19. rujna u 2:40 sati, zapovjednik Zbornog područja Zagreb izdao je zapovijed za izvlačenje snaga s mostobrana. Pod okriljem magle i noći, između 3:00 i 6:00 sati, u dva čamca i određene gubitke, sve su snage izvučene na lijevu obalu rijeke Une. Snage TS-a 2. gbr izvučene su u područje Živaja radi popune, odmora i saniranja gubitaka te spremnosti za intervenciju u području Dubice.

Tijekom borbenih djelovanja u području Dubice, postrojba TS-a 2. gbr imala je trinaest poginulih pripadnika, od kojih su tijela njih devet ostala neizvučena te su kasnije razmijenjena. Poginuli su: Ante Petrušić, Zoran Špoljar, Miroslav Briševac, Zdenko Paestka, Ivo Barać, Zvonko Zrna, Josip Macan, Stjepan Pajsar, Dražen Horvat, Rudi Fistrić, Darko Oljačić, Mile Martelo i Mato Kunkić. I u akciji Una Gromovi su još jedanput potvrdili svoj golemi borbeni moral i veliku borbenu spremnost jer je u vrlo kratkom roku izveden napad iz pokreta s nasilnim prijelazom preko rijeke. Neprijatelj je spremno dočekao napad hrvatskih postrojbi te je na obali rijeke Une grupirao svoje snage, pripremio i proveo snažnu obranu. Zbog teških uvjeta i složenosti navedene akcije ozlijeđeno je i ranjeno 111 gardista, a dvadeset i šest pripadnika Gromova je izgubilo svoje živote.

Izvor: Monografija 2. gbr Gromovi

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here